top of page

İmparatorluk'tan Cumhuriyet'e Siemens Tarihi / History of Siemens from Empire to Republic


Kitap Hakkında / About Book:

Adı / Name: İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Siemens Tarihi-Devlet Arşivlerinden Belgelerle / History of Siemens from Empire to Republic-In the Light of Documents from State Archives

Yazarı / Author: Behice Tezçakar Özdemir

Dili / Language: Türkçe ve İngilizce

Sayfa Sayısı / Page Number: 430

Boyut / Dimensions: 32cm*27cm

Baskı Adedi / Number: 1.500

Yayın Tarihi / Publish Date: 2017

Araştırmacı-Yazar Behice Tezçakar Özdemir’in kaleme aldığı ‘İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Siemens Tarihi’ adlı çalışma Siemens Şirketi’nin Türk Devleti ile yürüttüğü 160 yıllık ilişkiyi konu alıyor.

Behice Tezçakar Özdemir, Siemens Şirketi’nin Osmanlı ve erken cumhuriyet topraklarında yürüttüğü faaliyetleri ve hizmetleri Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi ve Siemens Şirket Arşivi’den çıkardığı 1856-1942 tarihli resmi belgeler üzerinden ele alıyor. Yazar araştırması sırasında ulaştığı, Gazi Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Kostaki Musurus Paşa, Charles William Siemens gibi önemli imzaları taşıyan 56 arşiv evrakının tıpkıbasımlarına, Osmanlı alfabesinden Latin alfabesine transkripsiyonlarına, günümüz Türkçesine sadeleştirilmiş hallerine, İngilizce çevirilerine yer veriyor.

Behice Tezçakar, Türkiye’nin ve Türklerin son 160 yıldır hüküm sürdüğü toprakların endüstriyel gelişimini Siemens üzerinden okuyor. Telgraftan telefona, elektrik santrallerinden fabrikalara ‘iletişim, ulaşım, enerji ve endüstri, şehir ve bina teknolojileri, insan kaynağı ve eğitim, savunma, sağlık olarak isimlendirip yedi başlık altında tasnif ettiği hizmetlerin geniş Osmanlı coğrafyasının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi bölgelerine hangi tarihlerde ulaştığını anlatıyor.

Behice Tezçakar anlatımını literatürde hali hazırda var olan bilgileri yani bilinenleri derleyerek değil, daha evvel arşivlerinden çıkarılmamış pek çok belgeyi, bilgiyi ve fotoğrafı literatüre kazandırarak yapıyor. Bu sebeple Behice Tezçakar Özdemir’in ‘İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Siemens Tarihi’ adlı çalışması Osmanlı ve erken cumhuriyet devri endüstri tarih yazımına yeni sayfalar ekleyen 430 sayfalık bir kaynak kitap olma özelliği gösteriyor. Yazar, Siemens’in yerel ve global kimlikleri sebebiyle kitabı Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde kaleme almış.

Behice Tezçakar Özdemir ‘İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Siemens Tarihi’ isimli çalışmasıyla savaşta ve barışta, reform ve devrim yıllarında, İmparatorluk dağılırken ve de Cumhuriyet kurulurken, kısacası iktidar erki kimin eline geçerse geçsin, ister sultan değişsin ister rejim Türkler ve Almanlar arasında her dönem kopmadan devam eden ilişkiyi Siemens Şirketi üzerinden hatırlatıyor.


Kitaplar
bottom of page