top of page

l

Hiç Bir Yerde Bulamayacağınız Bigiler I:

Libya'ya denizaltı telgraf hattı: Osmanlı'nın Trablusgarp Eyaleti olan bugünkü Libya'ya Marmaris'ten Rodos'a Rodos'tan Trablus, Derne, Bingazi ve Fizan'a uzanan telgraf hattı çekildi. Sultan Abdülhamid Libya telgraf hattını 1904'de Almanlar'a (Siemens) yaptırdı. (Siemens Tarihi kitabımdan)

 

 

 En demokratik anayasa bundan sonra yapılacak olandır. Mete Tuncay röportajı. Atlas Tarih, sayı 07/2011

 

Kürtler devlet kurdu, uzun süre yaşamdı. Akın Ünver röportajı. Atlas Tarih, sayı 08/2011

 

Varlık Vergisi’ne dünyadan tepki! New York Times yazdı, vergi kalktı: Rıfat Bali röportajı. Atlas Tarih, sayı 18/2013

 

Trablusgarp’tan Milli Mücadele’ye Osmanlı-Senusi ittifakı: Hem Libya’da hem Anadolu’da birlikte direndiler.Orhan Koloğlu  röportajı. Atlas Tarih, sayı 06/2011

 

Aslında ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ diye bir tablo yok! Edhem Eldem, Osman Hamdi Bey’i ve Türkiye’de oryantalizmi anlattı. Atlas Tarih, sayı 04/2010

 

Alevilik bir tarikattır: Reha Çamuroğlu röportajı. Atlas Tarih, Sayı 05/2011

 

Gazeteciler İstiklal Mahkemesi’nde- Hilafet tartışması ve basına ilk gözdağı:  Yılmaz Karakoyunlu röportajı. Atlas Tarih, sayı 14/2012

 

İngilizler bağımsız Afganistan istemedi. Afgan prensesi Naciye Sultan röportajı. Atlas Tarih, sayı 03/2010

 

Padişahın cumhuriyetçi torunları:Kenize Mourad, Arzu Enver, Resan İris röportajı. Atlas Tarih, sayı 02/2010 

 

Derin devletin ilk izleri – İttihat ve Terakki’nin fedaileri. Erol Şadi Erdinç röportajı. Atlas Tarih, sayı 10/2012

 

Nazi kampında bir Türk kızı. Atlas Tarih, sayı 13/2012

 

İnsan avı! Reha Çamuroğlu röportajı. Atlas Tarih, sayı 18/2013

bottom of page