top of page

Behice Tezçakar Özdemir

I
EN

History Researcher - Author

İnsan avı! Reha Çamuroğlu röportajı. Atlas Tarih, sayı 18/2013

Varlık Vergisi’ne dünyadan tepki! New York Times yazdı, vergi kalktı: Rıfat Bali röportajı. Atlas Tarih, sayı 18/2013

Derin devletin ilk izleri – İttihat ve Terakki’nin fedaileri. Erol Şadi Erdinç röportajı. Atlas Tarih, sayı 10/2012

 

Nazi kampında bir Türk kızı. Atlas Tarih, sayı 13/2012

Gazeteciler İstiklal Mahkemesi’nde- Hilafet tartışması ve basına ilk gözdağı:  Yılmaz Karakoyunlu röportajı. Atlas Tarih, sayı 14/2012

En demokratik anayasa bundan sonra yapılacak olandır. Mete Tuncay röportajı. Atlas Tarih, sayı 07/2011

 

Kürtler devlet kurdu, uzun süre yaşamdı. Akın Ünver röportajı. Atlas Tarih, sayı 08/2011

 

Trablusgarp’tan Milli Mücadele’ye Osmanlı-Senusi ittifakı: Hem Libya’da hem Anadolu’da birlikte direndiler.Orhan Koloğlu  röportajı. Atlas Tarih, sayı 06/2011

 

Alevilik bir tarikattır: Reha Çamuroğlu röportajı. Atlas Tarih, Sayı 05/2011

 

İngilizler bağımsız Afganistan istemedi. Afgan prensesi Naciye Sultan röportajı. Atlas Tarih, sayı 03/2010

 

Padişahın cumhuriyetçi torunları:Kenize Mourad, Arzu Enver, Resan İris röportajı. Atlas Tarih, sayı 02/2010 

 

 Aslında ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ diye bir tablo yok! Edhem Eldem, Osman Hamdi Bey’i ve Türkiye’de oryantalizmi anlattı. Atlas Tarih, sayı 04/2010

bottom of page